ความพร้อมในการทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประมวลภาพขบวนเชิญน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 6 เมษายน 2562 พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
วันที่ 8 เมษายน 2562 พิธีทำน้ำอภิเษก วันที่ 9 เมษายน 2562 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก วันที่ 10 เมษายน 2562 เชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปกระทรวงมหาดไทย