จุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพิษณุโลก

จุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพิษณุโลก
ขอความร่วมมือ “ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการควบคุมโรคของทางจังหวัดพิษณุโลก
⚠️**โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น**
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

ชวนโหลดแอปฯ “หมอชนะ” ร่วมชนะภัยโควิด-19

ชวนโหลดแอปฯ “หมอชนะ” ร่วมชนะภัยโควิด-19

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดแบบนี้  นอกจากการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ  เว้นระยะห่าง และการสแกนไทยชนะ
เพื่อเก็บข้อมูลเข้า – ออกสถานที่ของเราแล้ว  แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่ง  ที่จะทำให้พวกเราผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้ (เพิ่มเติม…)