สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย  วันพุธที่ 19 มกราคม 2565  เวลา 12.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย 🗓 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 🕧 เวลา 12.30 น.
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,122 ราย  😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 121,498 ราย  🙂 หายป่วยแล้ว 72,869 ราย  😭 เสียชีวิตสะสม 270 ราย
—————————-
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,344,933 ราย  🙂 หายป่วยแล้ว 2,241,363 ราย  😭 เสียชีวิตสะสม 21,968 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 – 18 มกราคม 2565
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 110,310,481 โดส
—————————-
วันที่ 18 มกราคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 45,031 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 96,086 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 340,711 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ขอเชิญประชาชนทั่วไปมารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

📢ประกาศ📢
ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
💉 ขอเชิญประชาชนทั่วไปมารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) หรือ “ไฟเซอร์” (Pfizer)
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้
1. ผู้ที่ฉีดวัคซีน “ซิโนแวค” (Sinovac) และ “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม มากกว่า 1 เดือน
2. ผู้ที่ฉีดวัคซีน เข็ม 1 “ซิโนแวค” (Sinovac) เข็ม 2 “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) หรือ “ไฟเซอร์ ” (Pfizer) มากกว่า 3 เดือน
3. ผู้ที่ฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม มากกว่า 3 เดือน
4.ผู้ที่ฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) เข็ม1 “ไฟเซอร์ ” (Pfizer) เข็ม2 และ “ไฟเซอร์ ” (Pfizer) ครบ 2 เข็ม มากกว่า 6 เดือน
ในวันที่ 14,19,20,21,26,27,28 มกราคม 2565
เวลา 08.30 – 14.30 น.

สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 56/2564 และ ครั้งที่ 1/2565

สาระสำคัญ อาทิ
🎯งดการจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้ปรับรูปแบบเป็นการมอบสิ่งของผ่านโรงเรียน ชุมชน เพื่อให้ไปแจกเด็กในพื้นที่
🎯ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนจัดการตรวจ ATK บุคคลในหน่วยงาน ก่อนเข้าทำงานในสัปดาห์แรก 2 ครั้ง โดยห่างกัน 3 วัน งด การรวมกลุ่ม สังเกตอาการ 14 วัน
🎯ห้ามจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีใบอนุญาตให้จำหน่ายสุราตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
🎯การจัดประชุม อบรม หรือสัมนา อนุญาตให้ดำเนินการในโรงแรมที่ผ่านการประเมิน Thai stop covid plus และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ไม่เกิน 500 คน โดยต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
🎯อนุญาตให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่ม/การจัดสอบ
รายละเอียดตามสรุปข้อสังการ ทั้งสองฉบับ


ขอเชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 แบบ walk in ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

ขอเชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 แบบ walk in ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ในวันนี้ 7 ม.ค.2565 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เวลา 08.00 – 14.30 น.
และทุกๆ วันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ ตลอดเดือนมกราคม 2565   สิ้นเดือนมกราคม 2565 จะทำการปิดศูนย์ฉีด
หลังจากนั้นต้องเข้าไปรับบริการภายใน รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก ทุกวันศุกร์
เพื่อความสะดวก ขอให้เข้าไปรับบริการภายในเดือนมกราคม 2565 นี้

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก