นัดหมายศูนย์ฉีดศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 28 กันยายน 2564 

นัดหมายศูนย์ฉีดศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  วันที่ 28 กันยายน 2564
1) ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 จำนวน 892 คน มาตามเวลาที่นัดหมายในบัตรนัด
2) รับ Walk in ฉีดซิโนแวค เข็ม 1 จำนวน 700 คนเริ่มรับบัตรคิวเวลาศูนย์ 8.00 น

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ รีบลงทะเบียนฉีดในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยด่วนนะครับ ต่อไปจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ รีบลงทะเบียนฉีดในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยด่วนนะครับ
ต่อไปจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป