จุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพิษณุโลก

จุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพิษณุโลก
ขอความร่วมมือ “ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ตามมาตรการควบคุมโรคของทางจังหวัดพิษณุโลก
⚠️**โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็น**
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก