รู้หรือไม่ว่า ผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากติดเชื้อ COVID-19 จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรงมากกว่าปกติ

     รู้หรือไม่ว่า ผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากติดเชื้อ COVID-19 จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรงมากกว่าปกติ
     กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) หรือ NCDs หมายถึง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ หรือจากเชื้อโรค ไม่ติดต่อผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือผ่านตัวนำโรค (พาหะ) แต่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย และส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไม่ระวัง
     กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) หรือ NCDs หากติด COVID-19 แล้วเสี่ยงมีอาการรุนแรง มีโรคอะไรบ้าง และจะป้องกันอย่างไร ให้ห่างไกลจาก NCDs ไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลย…
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

เตรียมตัว….รัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศ จะได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน 

รัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศ จะได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน
“หมอพร้อม” พร้อมแล้วที่จะดูแลให้คนไทย

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

จังหวัดพิษณุโลก ปรับมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่คุมเข้มคนเข้าออกคัดกรองจากพื้นที่เสี่ยงสูง

     จังหวัดพิษณุโลก ปรับมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่คุมเข้มคนเข้าออกคัดกรองจากพื้นที่เสี่ยงสูง
     คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมครั้งที่ 14/2564 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยมี
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และ เชิญผู้ประกอบการเอกชน และภาคราชการที่เกี่ยวข้อง
หารือร่วม ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ ในระบบทางวิดีทัศน์ทางไกล
ทุกฝ่ายร่วมระดมความคิดเห็นนานกว่า 4 ชั่วโมง จึงมีข้อสรุปสำคัญสั่งการ ดังนี้
มาตรการเข้า-ออกจังหวัด
         1. ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม และพื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดงที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดพิษณุโลก (ทุกช่องทาง) ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้
             – กักตัว เพื่อสังเกตอาการ 14 วัน ในสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine) ตามที่จังหวัดกำหนด ทั้งนี้ให้ผู้ถูกกักตัวเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
             – กรณี กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ต้องมีสถานที่/ห้อง ที่แยกจากคนในครอบครัวได้อย่างชัดเจน หากไม่สามารถดำเนินการได้ คนในครอบครัวต้องถูกกักตัว 14 วัน ด้วย
        2. ให้ท่าอากาศยานพิษณุโลก สถานีขนส่งจังหวัด(แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2) และ สถานีรถไฟพิษณุโลก จัดให้มีจุดลงทะเบียน และตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดพิษณุโลก

(เพิ่มเติม…)

“หมอพร้อม” เวอร์ชั่นใหม่ จะเริ่มใช้งาน วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ในรูปแบบ Line Official Account (Line OA)

“หมอพร้อม” เวอร์ชั่นใหม่ จะเริ่มใช้งาน วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ในรูปแบบ Line Official Account (Line OA) เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับประชาชนในช่วงโควิด-19 พร้อมเปิดจองฉีดวัคซีน #โควิด19
👉สแกน QR Code “หมอพร้อม” หรือกดลิงค์เพื่อเพิ่มเพื่อน https://bit.ly/2Pl42qo