เตรียมตัว….รัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศ จะได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน 

รัฐบาลยืนยันคนไทยทั้งประเทศ จะได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึงทุกคน
“หมอพร้อม” พร้อมแล้วที่จะดูแลให้คนไทย

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ