ลงทะเบียนจอง “พิดโลกพร้อม” ได้แล้ว

“พิดโลกพร้อม” ช่องทางพิเศษในการลงจองวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนชาวพิษณุโลก ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR code) พร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงจองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
“พิดโลกพร้อม” เป็นทางเลือกของประชาชนที่ไม่สามารถลงจองวัคซีนผ่านหมอพร้อมทั้งที่เป็นไลน์ และแอพได้ ซึ่ง “พิดโลกพร้อม” จะมีขั้นตอนการลงข้อมูลที่ง่าย สะดวก พร้อมจัดคิวนัดฉีดวัคซีนให้ท่านได้รับวัคซีนเร็วที่สุดตามลำดับ (ระบบจะแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนให้ทราบภายหลัง) สามารถทราบวันนัดฉีดวัคซีนโดยแสกนคิวอาร์โค้ด “พิดโลกพร้อม” ซ้ำอีกครั้ง หลังจากลงข้อมูลการจอง 3-5 วัน และตรวจสอบวันนัดผ่านเลขบัตรประชาชน