แจ้งประชาสัมพันธ์ 

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢
ประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบ “พิดโลกพร้อม” ไว้แล้ว สามารถเข้าตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลตนเองให้ถูกต้องได้ที่ QR CODE หรือที่ลิงค์ http://plkprom.plkhealth.go.th/