ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด 19 ได้

ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด 19 ได้  อย่าประมาท การ์ดตก
หลังฉีดแล้วยังต้องหมั่น…ล้างมือ รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากาก

ต้องผ่านอะไรบ้าง กว่าจะได้วัคซีนมาให้ใช้

💉💉 ต้องผ่านอะไรบ้าง กว่าจะได้วัคซีนมาให้ใช้‼
วัคซีนและยาทุกชนิดบนโลก ต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดและเข้มข้น เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัย  วัคซีนทุกชนิดที่กำลังพัฒนา ต้องผ่านการทดสอบในสัตว์ก่อน เพื่อประเมินความปลอดภัยและความสามารถในการป้องกันโรค หากวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้ จึงเข้าสู่การทดสอบในมนุษย์ที่เป็น 3 ระยะ

(เพิ่มเติม…)