ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก ไม่ว่าจะมาจากจังหวัดใดต้องลงทะเบียนเข้าจังหวัดผ่านการสแกน QR Code Save Phitsanulok

ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก ไม่ว่าจะมาจากจังหวัดใดต้องลงทะเบียนเข้าจังหวัดผ่านการสแกน QR Code Save Phitsanulok หรือคลิกที่ลิงค์ http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php