!!ประกาศ!! ขอเลื่อนนัดหมายประชาชนที่มีคิวฉีดวัคซีนใน “หมอพร้อม” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ไปก่อน

📢 เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด
📢 จึงขอเลื่อนนัดหมายประชาชนที่มีคิวฉีดวัคซีนใน “หมอพร้อม” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ไปก่อน
📢 รายชื่อจะอยู่ในทะเบียนฉีดอัตโนมัติ
📢 โรงพยาบาลหน่วยฉีด จะนัดหมายวัน เวลา ฉีดในภายหลัง
ส่วนบุคคลที่ได้รับโทรศัพท์นัดหมายฉีดในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 นี้ จะเป็นบัญชีที่นัดหมายที่ขึ้นทะเบียนไว้ จากวันที่ 14-17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

Home isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) อย่างไรให้ถูกต้อง….

🏡🏡 Home isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน) อย่างไรให้ถูกต้อง….‼️
👉👉 เป็นแนวทางสำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่
1. ระหว่างรอ admit โรงพยาบาล
2. แพทย์พิจารณาว่ารักษาที่บ้านได้
3. รักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้อย่างน้อย 10 วันและจำหน่ายกลับบ้านเพื่อรักษาต่อเนื่องที่บ้านโดยวิธี Home isolation
👉👉 ผู้ที่เข้าเกณฑ์การทำ Home isolation
.
1. เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดีหรือ ไม่มีอาการ (asymptomatic cases)
2. มีอายุน้อยกว่า 60ปี
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. อยู่คนเดียว หรือ มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1คน
5. ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกาย > 3030กก./ม.2 หรือ น้าหนักตัว > 90 กก.)
6. ไม่มีโรคร่วม ดังต่อไปนี้ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD Stage 3,4 ) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ หรือโรคอื่นๆตามดุลยพินิจของแพทย์
7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง
#​NNT​#​สำนัก​ข่าวกรมประ​ชาสัมพันธ์​ #​โควิด​ #​Homeisolation #กรมการ​แพทย์

หลากหลายข้อสงสัย เกี่ยวกับโควิดเเละวัคซีนเรารวมคำตอบไว้ให้เเล้ว ที่นี่ !!

ดาวน์โหลด ฟรี!! คู่มือวัคซีนฉบับประชาชนฉบับเต็มได้ที่ http://ssss.network/2uq08
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG