มติด่วน!!!  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก “ปิด” โรงแรม B2 เป็นเวลา 3 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

      มติด่วน!!!  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก “ปิด” โรงแรม B2 เป็นเวลา 3 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติด่วนบ่ายวันนี้ 31 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้ปิดโรงแรม B2 ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก เนื่องจากพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย (เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64) เป็นพนักงานของโรงแรม และได้เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พบยืนยัน ติดเชื้อ อีก 7 ราย รวมเป็น 8 ราย(เพิ่มเติม…)

ผู้ป่วย 3 สีมีอาการอย่างไร?

ผู้ป่วย 3 สีมีอาการอย่างไร❓
สีเขียว  :  ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย  เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ไอ/มีน้ำมูก มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป สีเหลือง  :  อาการไม่รุนแรง แน่นหน้าอก ปอดอักเสบ หายใจลำบาก เวียนหัว ไอแล้วเหนื่อย อ่อนเพลีย ถ่ายเหลว 3 ครั้ง/วันหรือมากกว่า อาการแทรกซ้อนจากโรคประจำตัว
สีแดง  :  อาการหนัก  หอบเหนื่อยหนักมาก แน่นหน้าอก หายใจเจ็บ อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว

ที่มา: กรมควบคุมโรค
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ศูนย์ให้คำปรึกษา Call Center COVID-19 จังหวัดพิษณุโลก

1) การสอบถามเรื่องทั่วไป, การกักตัว, การเข้าจังหวัดและมาตรการอื่นๆ ตามหมายเลข 055 – 241555-9 (ทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น.)
2) การส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ใช้มือถือ 3 หมายเลข (088 – xxxxxxx) ตามเวลาที่กำหนด หากพ้นเวลาที่กำหนด ให้ส่งข้อมูลทาง inbox facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (จะรีบอ่านและเร่งรัดดำเนินการ)
3) การส่งเคสผู้ป่วยขอให้พิมพ์ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ (ปัจจุบันและภูมิลำเนา) หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมถ่ายภาพบัตรประชาชนและผลตรวจส่ง รวมทั้งแจ้งว่ามีพาหนะเดินทางกลับหรือไม่