มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก  ครั้งที่ 25/2564 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564

             จังหวัดพิษณุโลก ปรับมาตรการให้เปิดตลาดนัดได้ โดยผู้ค้าและคนซื้อ ต้องร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองเข้มข้น ส่วนการตั้งด่านยังคงให้ดำเนินการต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฏาคมนี้
              มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก  ครั้งที่ 25/2564 วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ภายหลังการประชุม ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ได้พิจารณาให้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค อนุญาตให้เปิด ถนนคนเดิน ตลาดนัด และร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ตที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องติดตามกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 จึงขอให้บรรดาร้านเกมส์ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ดูแลตลาดนัด และ ประชาชนที่ไปใช้บริการร่วมมือปฏิบัติ หากพบมีความหย่อนยาน เพิกเฉยเป็นเหตุให้มีการระบาดของโรค จะถูกดำเนินการตามกฏหมายต่อไป
การจัดตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19  ให้ขยายวันตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

(เพิ่มเติม…)