สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.

สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดพิษณุโลก ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.
😷 ผู้ป่วยรายใหม่ +39 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 601 ราย จำแนกเป็น
ตรวจพบผู้ป่วยที่จังหวัดพิษณุโลก 31 ราย เข้ารับการรักษาที่
– รพ.ชาติตระการ 1 รพ.เนินมะปราง 2 รพ.บางกระทุ่ม 1 รพ.บางระกำ 1
รพ.พุทธชินราชฯ 20 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 รพ.วังทอง 3 และรพร.นครไทย 2 ราย (สัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า 20 เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 9 ราย
และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 2 ราย)
คนพิษณุโลกป่วยโควิด-19 จากกรุงเทพฯ มารับการรักษาที่พิษณุโลก จำนวน 8 ราย
– รพ.ชาติตระการ 3 รพ.บางกระทุ่ม 1 รพ.พุทธชินราชฯ 2 รพ.วังทอง 1 และรพ.วัดโบสถ์ 1 ราย
😷 หายป่วยวันนี้ 3 ราย (ที่อำเภอเมืองทั้งหมด) หายป่วยสะสม 361 ราย
😷 ยังคงรักษาอยู่ 239 ราย
😷 เสียชีวิต รายใหม่ +0 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 1 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย  วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564  เวลา 12.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย 🗓 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 🕧 เวลา 12.30 น.
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 9,276 ราย  😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 288,643 ราย  🙂 หายป่วยแล้ว 212,651 ราย  😭 เสียชีวิตสะสม 2,440 ราย
—————————-
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 317,506 ราย  🙂 หายป่วยแล้ว 240,077 ราย  😭 เสียชีวิตสะสม 2,534 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 กรกฎาคม 2564
💉 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 11,975,996 โดส
—————————-
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 305,925 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 50,453 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่