คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการเดินทางเข้าจังหวัดฯ (ฉบับปรับปรุงมีการปรับสีจังหวัด ตามศบค.)

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการเดินทางเข้าจังหวัดฯ (ฉบับปรับปรุงมีการปรับสีจังหวัด ตามศบค.)
ทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดฯ ไม่ว่าจะมาจากสีอะไร ต้องลงทะเบียน Save Phitsanulok ผ่าน Qr code หรือที่ลิงค์
http://covid19.plkhealth.go.th/saveplk/web/index.php