📢ประกาศเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19📢

📢ประกาศเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19📢
💉สำหรับผู้ที่มีนัด ระหว่างวันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564
💉สำหรับผู้ที่เลื่อนนัด เมื่อวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2564 และ 1 – 2 กรกฎาคม 2564