สปสช.เขต 2 พิษณุโลก อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือแพ้วัคซีนโควิด 120 ราย เป็นเงินกว่า 4.7 ล้านบาท

สปสช.เขต 2 พิษณุโลก อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือแพ้วัคซีนโควิด 120 ราย เป็นเงินกว่า 4.7 ล้านบาท
         วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ทพ.สันติ ศิริวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก กล่าวถึงสถานการณ์การยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีประชาชนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลกว่า มีผู้ยื่นคำร้องเข้ามายังสำนักงานฯ อย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ระดับเขตพื้นที่ เขต 2 พิษณุโลก ได้มีการประชุมทุกสัปดาห์ ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2564 – 8 กรกฎาคม 2564 มีผู้ยื่นคำร้องทั้งสิ้น 120 ราย เข้าเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 82 ราย รวมวงเงิน 4,680,000 บาท แบ่งเป็น กรณีเสียชีวิต 7 ราย เป็นเงิน 2,700,000 บาท และบาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง 75 ราย เป็นเงิน 1,980,000 บาท ส่วนกรณีไม่เข้าเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนั้น มีจำนวน 35 ราย เนื่องจากเป็นอาการข้างเคียงทั่วไป/ไม่ร้ายแรงจากการรับบริการวัคซีน และไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีน นอกนั้นอีก 3 รายอยู่ระหว่างรอข้อมูลประกอบการพิจารณา

(เพิ่มเติม…)

ข้อมูลจำนวนการลงทะเบียนจองรับวัคซีน​ ยอดสะสม ตั้งแต่​ 1 พฤษภาคม​ 2564 ถึง 11 กรกฎาคม 2564

🏀 UPDATE 🏀
จำนวนลงทะเบียน​หมอพร้อม ​ 115,297 คน จำนวนลงทะเบียนผ่านพิดโลกพร้อม 154,581 คน
จำนวนจองเชิงรุกที่ยังไม่ได้คีย์เข้าระบบ 71,286 คน
รวมการจองจังหวัดพิษณุโลก​ 331,979 คน​ คิดเป็น 71.58% ของจำนวนประชากรที่ฉีดวัคซีน​
จำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 54,490 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 ของจำนวนประชากร 70 %
สรุปโดยกลุ่มงานพัฒนา​ยุทธศาสตร์​ฯ​ สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัดพิษณุโลก​
ข้อมูล​ตัดยอดวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา​15.30 น.
😃ดร.ศิริลักษณ์​ โกวิทยานนท์​ หัวหน้ากลุ่มงาน​พัฒนา​ยุทธศาสตร์​ฯ​ สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัด​พิษณุโลก​ ผู้รายงาน​


Live​ แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19​ พิษณุโลก ณ​ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์​ สำนักงานสาธารณสุข​ จังหวัดพิษณุโลก

Live​ แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19​ พิษณุโลก ณ​ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์​ สำนักงานสาธารณสุข​ จังหวัดพิษณุโลก