ปชช.ที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากจะเดินทางข้ามเขตต้องขออนุญาตผ่านเว็ปไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ”

💢💢 ผอ.ศปก.ศบค.เผย ปชช.ที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากจะเดินทางข้ามเขตต้องขออนุญาตผ่านเว็ปไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” รับ QR code แสดง จนท.ตามมาตรการล็อกดาวน์
         พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. เผยว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่มีความประสงค์จะเดินทางข้ามเขตเข้ามาในพื้นที่ จะต้องลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ หยุดเชื้อเพื่อชาติ เพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) และกรอกแบบฟอร์ม จากนั้นจะได้รับ QR code สำหรับนำไปแสดงที่ด่าน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ตามมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด
💢💢 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 64 เป็นต้นไป จะเริ่มบังคับใช้ ข้อกำหนด ศบค. ฉบับที่ 28 ที่มีประกาศเคอร์ฟิว ล็อกดาวน์ และห้ามเดินทางข้ามจังหวัด ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงข้ม รวม 13 จังหวัด ได้แก่ (ภาคกลาง) กรุงเทพมหานคร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ(4 จ.ภาคใต้) นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา
📲 ศปก.ศบค.ได้เปิดเว็บไซต์ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” เพื่อเป็นระบบรองรับการลงทะเบียนการขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด หรือ ข้ามเขตพื้นที่
👉👉 วิธีลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) เข้าเว็บไซต์ https://covid-19.in.th/ “หยุดเชื้อเพื่อชาติ” กรอกข้อมูลการเดินทาง
✅ ชื่อ* นามสกุล* เลขบัตรประชาชน (ไม่ต้องใส่ขีด)* เบอร์ติดต่อ (ไม่ต้องใส่ขีด)
✅ เดินทางจาก เลือก (จังหวัดต้นทาง)* เขต / แขวง
✅ เลือก สถานที่ปลายทาง (1) จังหวัด* เขต / แขวง และปลายทางที่ (2) (3) ถ้ามี
✅ เลือกเวลาออกเดินทาง และเวลาที่คาดว่าจะกลับ
✅ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (ไม่บังคับต้องกรอก)
✅ กดยืนยันข้อมูล เพื่อรับ QR Code นำไปแสดงที่ด่านให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ