ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ “สารแอนโดรกราโฟไลด์” ในผลิตภัณฑ์ “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อ “การรักษาโควิด-19”

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ “สารแอนโดรกราโฟไลด์” ในผลิตภัณฑ์ “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อ “การรักษาโควิด-19”

ศบค.พิษณุโลก มีมติ ปิดต่อสถานศึกษาทุกแห่งถึงสิ้นเดือนสิงหาคม

💕 ศบค.พิษณุโลก มีมติ ปิดต่อสถานศึกษาทุกแห่งถึงสิ้นเดือนสิงหาคม และขอบคุณ 4 สถาบันการศึกษายอมเสียสละเพื่อชาวพิษณุโลก ให้ใช้สถานที่เป็นศูนย์พักคอยเพื่อคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19


(เพิ่มเติม…)