ประกาศ!!!

📢ประกาศ📢
▶️ คนพิษณุโลกที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และได้รับการฉีด #วัคซีนโควิด-19 💉เข็ม 1 จากสถานีกลางบางซื่อ หรือจากต่างจังหวัด
▶️ หากมีความประสงค์จะรับ วัคซีนโควิด-19 💉💉เข็ม 2 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ติดต่อได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ⬇️⬇️⬇️

!!ประกาศ คนพิษณุโลกที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 จากสถานีกลางบางซื่อและที่อื่นๆ

ประกาศ คนพิษณุโลกที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 จากสถานีกลางบางซื่อและที่อื่นๆ หากมีความประสงค์จะรับวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ที่จังหวัดพิษณุโลก ให้ปฏิบัติดังนี้
1) ลงทะเบียนใน QR Code หรือลิงค์ https://forms.gle/YkMhqRrXFgnmkTuDA
2) แล้วติดต่อศูนย์ฉีดตามเบอร์โทร ที่ระบุไว้ข้างในแบบฟอร์ม
เพื่อการเตรียมวัคซีนและสถานที่ในการฉีดวัคซีน
*หมายเหตุ : ต้องดำเนินการทั้ง ข้อ 1 และ ข้อ 2
ทั้งนี้ วัคซีนจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม จากกระทรวงสาธารณสุข มิได้เป็นวัคซีนที่จัดสรรในระบบปกติ

ตรวจเช็คการได้รับสิทธิฉีดซิโนฟาร์มของ อบจ.พิษณุโลก ได้ที่นี่

ตรวจเช็คการได้รับสิทธิฉีดซิโนฟาร์มของ อบจ.พิษณุโลก ได้ที่นี่
1) สิทธิการได้รับซิโนฟาร์ม เป็นไปตามคิวในการลงพิดโลกพร้อม และการยืนยันรับสิทธิซิโนฟาร์ม ในวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564
2) วัน เวลา ฉีด หน่วยฉีดจะแจ้งอีกครั้ง ภายหลังการได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัย
3) ผู้ที่ไม่ได้สิทธิซิโนฟาร์ม ถ้าประสงค์จะฉีดวัคซีน ให้มาฉีดวัคซีนปกติของพิดโลกพร้อม ตามคิวเดิมที่ได้รับแจ้ง (SV + AZ)
##สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ประกาศ!!! ผู้ที่ยืนยันรับสิทธิ์ขอรับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ผ่านเว็บไซต์ “พิดโลกพร้อม”

📣📣📣ประกาศ!!! ผู้ที่ยืนยันรับสิทธิ์ขอรับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ผ่านเว็บไซต์ “พิดโลกพร้อม” สามารถตรวจสอบรายชื่อที่นี่
👉👉 http://plkprom.plkhealth.go.th/sinopham/
📌📌#และจะประกาศแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนอีกครั้งให้ทราบต่อไป
📌📌#จะประกาศแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนอีกครั้งให้ทราบทางเพจเฟซบุ๊กองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก…

กรมควบคุมโรค แนะนำเคร่งครัด  ใส่แมสก์ 2 ชั้น เข้าแหล่งชุมชน

กรมควบคุมโรค แนะนำเคร่งครัด  ใส่แมสก์ 2 ชั้น เข้าแหล่งชุมชน
       กรมควบคุมโรค เผย ปัจจุบันการติดเชื้อโควิด-19 มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ 2 สายพันธุ์หลัก คือ สายพันธุ์เดลต้า ร้อยละ 69.1 ส่วนสายพันธุ์อัลฟา ร้อยละ 28.2 ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว การใส่หน้ากากอนามัย 100% จะช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้อได้เป็นอย่างดี ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ทั้งขณะอยู่ในบ้านและนอกบ้าน โดยยึดหลัก 3 ถูก ถูกเวลา ถูกวิธี ถูกชนิด ในบ้านเป็นพื้นที่ปิด สามารถใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 1 ชั้นก็เพียงพอ แต่หากต้องไปในแหล่งชุมชน เช่น ตลาดสด ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เก็ต ขอให้ใส่ 2 ชั้น โดยใส่หน้ากากทางการแพทย์ไว้ด้านใน และสวมหน้ากากผ้าไว้ด้านนอก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันเชื้อได้ดียิ่งขึ้น
ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เพิ่มช่องทาง ติดต่อขอเข้ารับการรักษา/ติดต่อขอรถรับกลับมารักษาในจังหวัดพิษณุโลก

เพิ่มช่องทาง ติดต่อขอเข้ารับการรักษา/ติดต่อขอรถรับกลับมารักษาในจังหวัดพิษณุโลก

#คนพิดโลกไม่ทิ้งกัน