ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ รีบลงทะเบียนฉีดในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยด่วนนะครับ ต่อไปจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ รีบลงทะเบียนฉีดในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยด่วนนะครับ
ต่อไปจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป

มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คำสั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลกทุกคนต้องลงทะเบียน Save Phitsanulok ผ่าน QR code หรือที่ลิงค์
หมายเหตุ : จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากในภาพ ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องลงทะเบียนเข้าจังหวัด

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน รายละเอียดตามภาพ และจะมีประกาศคิวฉีดชัดเจนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564…

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน รายละเอียดตามภาพ และจะมีประกาศคิวฉีดชัดเจนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564…

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน รายละเอียดตามภาพ และจะมีประกาศคิวฉีดชัดเจนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564…
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิฉีดซิโนฟาร์ม ตามลิงก์นี้ (รอบและลำดับ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
http://www.plkhealth.go.th/sinopham/