ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน รายละเอียดตามภาพ และจะมีประกาศคิวฉีดชัดเจนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564…
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิฉีดซิโนฟาร์ม ตามลิงก์นี้ (รอบและลำดับ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
http://www.plkhealth.go.th/sinopham/