ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เปิดรับ #Walk in (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)

📢 ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
💉 เปิดรับ #Walk in (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป #ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันละ 1,000 คน
💉 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 15.00 น.
💉 เป็นการฉีดสูตร เข็ม 1 ซิโนแวค (sinovac) เข็ม 2 (AstraZeneca) มิใช่การจัดคิวฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (sinopharm)
💉 ดาวน์โหลดใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ https://drive.google.com/…/11wh68T8LCTs66…/view… และนำมาในวันฉีดวัคซีน