ขอเชิญประชาชนทั่วไปมารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

📢ประกาศ📢
ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
💉 ขอเชิญประชาชนทั่วไปมารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) หรือ “ไฟเซอร์” (Pfizer)
สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้
1. ผู้ที่ฉีดวัคซีน “ซิโนแวค” (Sinovac) และ “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม มากกว่า 1 เดือน
2. ผู้ที่ฉีดวัคซีน เข็ม 1 “ซิโนแวค” (Sinovac) เข็ม 2 “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) หรือ “ไฟเซอร์ ” (Pfizer) มากกว่า 3 เดือน
3. ผู้ที่ฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม มากกว่า 3 เดือน
4.ผู้ที่ฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) เข็ม1 “ไฟเซอร์ ” (Pfizer) เข็ม2 และ “ไฟเซอร์ ” (Pfizer) ครบ 2 เข็ม มากกว่า 6 เดือน
ในวันที่ 14,19,20,21,26,27,28 มกราคม 2565
เวลา 08.30 – 14.30 น.