สรุปการผ่อนคลายมาตรการล่าสุดจาก ศบค. พื้นที่ไหนทำอะไรบ้าง