พิษณุโลก ยกระดับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด

พิษณุโลก ยกระดับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด
     มติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7 เมษายน 2564 ออกประกาศ ให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม
5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี ต้องเข้าระบบเฝ้าระวังรายงานตัวใน
Save Phitsanulok ไทยชนะ หมอชนะ และให้อยู่ที่บ้าน สังเกตุอาการตนเอง หลีกเลี่ยงเดินทางไปในที่ชุมนุม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
📝ลงทะเบียนเข้าจังหวัดพิษณุโลก
.