สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลเครือข่าย พร้อมที่จะบริหารจัดการให้ทุกท่านได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลเครือข่าย พร้อมที่จะบริหารจัดการให้ทุกท่านได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ