แก้ไขรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 1,026, 1,027 และTimeline ผู้ป่วยโควิด-19 (บางส่วน) ของวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564