มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คำสั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลกทุกคนต้องลงทะเบียน Save Phitsanulok ผ่าน QR code หรือที่ลิงค์
หมายเหตุ : จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากในภาพ ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องลงทะเบียนเข้าจังหวัด