ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือที่ สปสช.

ผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือที่ #สปสช.

#วิธีการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ