ขอเชิญประชาชนกลุ่ม 608 ที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองพิษณุโลก เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19