ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เปิดฉีดวัคซีน โควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน sinovac 2 เข็ม

ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เปิดฉีดวัคซีน โควิด-19 กระตุ้นเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน sinovac 2 เข็ม ณ ศูนย์ฉีดหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข็มที่ 1 และ 2 ในช่วงเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน โดยกำหนดฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ในวันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 วัคซีนที่จะได้รับคือ AstraZeneca
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก