ประกาศ!!! เฉพาะผู้ที่อยู่ในพิษณุโลกเท่านั้น

📢 ประกาศ📢
💉 ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย
💉 คู่สมรสและบุตรชาวต่างชาติ
💉 นักศึกษาที่เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ
💉 คนไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ขอเชิญลงทะเบียนรับวัคซีน #Pfizer “เฉพาะผู้ที่อยู่ในพิษณุโลกเท่านั้น”