เปิดรับ walk in ประชาชนสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองพิษณุโลก ฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19

📢 หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
💉 เปิดรับ walk in ประชาชนสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองพิษณุโลก ฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19
💉 ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
💉 นำ Passport และใบอนุญาตทำงานมาด้วย
💉 วัคซีนที่ได้รับเข็ม 1 sinovac เข็ม 2 AstraZeneca