เดือนมกราคม 2565 อำเภอเมือง พิษณุโลก เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิดที่เดียวครับ

เดือนมกราคม 2565 อำเภอเมือง พิษณุโลก เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิดที่เดียวครับ