ขอเชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 แบบ walk in ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

ขอเชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 แบบ walk in ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
ในวันนี้ 7 ม.ค.2565 ที่หอประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เวลา 08.00 – 14.30 น.
และทุกๆ วันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ ตลอดเดือนมกราคม 2565   สิ้นเดือนมกราคม 2565 จะทำการปิดศูนย์ฉีด
หลังจากนั้นต้องเข้าไปรับบริการภายใน รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก ทุกวันศุกร์
เพื่อความสะดวก ขอให้เข้าไปรับบริการภายในเดือนมกราคม 2565 นี้

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก