เตือนภัย รับมือการระบาดในจังหวัด หลังพบตัวชี้วัดการระบาดในระดับชุมชน คือซากเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นในน้ำเสียจากชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก ประชาชนควรเร่งเข้ารับวัคซีนป้องกันความรุนแรงของโรค และเร่งตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่

เตือนภัย รับมือการระบาดในจังหวัด หลังพบตัวชี้วัดการระบาดในระดับชุมชน คือซากเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นในน้ำเสียจากชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลก ประชาชนควรเร่งเข้ารับวัคซีนป้องกันความรุนแรงของโรค และเร่งตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่