ข่าวประชาสัมพันธ์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลวัดโบสถ์