ใช้ชุดตรวจ ATK เสร็จแล้วควรทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง

ใช้ชุดตรวจ ATK เสร็จแล้ว ควรทิ้งอย่างไรให้ถูกต้อง