สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เดือนพฤษภาคม