ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนศูนย์ฉีด สสจ.พิษณุโลกในวันนี้เวลา 13.00-16.00 น. (ปิดรับคิว 15.30)