หลักเกณฑ์และแนวทางเข้า-ออก

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง