สรุปมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก

สรุปมาตรการสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลก
   1) วิธีปฏิบัติตน ให้ดำเนินการตามแนวทางประกาศวันที่ 27 มกราคม 2564
   2) สีของพื้นที่จังหวัดให้ยึดตามที่ ศบค.กำหนด (วันที่ 7 เมษายน 64)
   3) ยกเว้น พื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และนครปฐม จังหวัดพิษณุโลก ยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
   4) ประชาชนทุกคนที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดพิษณุโลก จึงให้สแกน QR code โปรแกรม save phitsanulok
   5) ประชาชนที่มาจาก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สแกน QR code โปรแกรม save phitsanulok เช่นกัน และ จนท.จะพิจารณาความเสี่ยงของบุคคลนั้นๆ โดยที่
        – กลุ่มเสี่ยงสูงจะมีคำสั่งให้ “คุมไว้สังเกต” ที่บ้านพัก (ตามกรอบสีส้ม)
        – กลุ่มเสี่ยงต่ำให้ปฏิบัติตนตามพื้นที่เฝ้าระวังสูง (DMHTT) (ตามกรอบสีเหลือง)
รายละเอียดศึกษาตามแผนภาพที่แนบมานี้

พิษณุโลก ยกระดับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด

พิษณุโลก ยกระดับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด
     มติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 7 เมษายน 2564 ออกประกาศ ให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม
5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี ต้องเข้าระบบเฝ้าระวังรายงานตัวใน
Save Phitsanulok ไทยชนะ หมอชนะ และให้อยู่ที่บ้าน สังเกตุอาการตนเอง หลีกเลี่ยงเดินทางไปในที่ชุมนุม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19
📝ลงทะเบียนเข้าจังหวัดพิษณุโลก
.

จังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศให้ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด

                 จังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศให้ผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี เข้าระบบเฝ้าระวัง Save Phitsanulok ไทยชนะ หมอชนะ และกักตัวเองภายในบ้านพัก สถานบันเทิงลดเวลาการให้บริการเหลือ 24.00 น.
                 วันนี้ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก หลังพบสถานการณ์การแพร่ระบาดมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีก 4 ราย และรอผล 1 ราย โดยระลอกนี้เป็นการติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีบุคคลเข้าข่ายเสี่ยงสูงจำนวน 30 ราย และ เสี่ยงต่ำจำนวน 17 ราย
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ออกประกาศ ให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี ต้องเข้าระบบเฝ้าระวังรายงานตัวใน Save Phitsanulok ไทยชนะ หมอชนะ และกักตัวเองภายในบ้านพัก ห้ามเดินทางไปในที่ชุมนุม เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งสั่งปิดร้านอาหาร “สวนตามสั่ง” ที่ผู้ป่วยไปใช้บริการชั่วคราว ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาดและเป็นการป้องกันเชื้อวรัสโควิด-19
                  สำหรับสถานบันเทิง ให้ลดระยะเวลาในการให้บริการ เหลือเพียง 24.00 น. โดยห้ามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด เข้าใช้บริการโดยเด็ดขาด ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 นอกจากนี้ยังชลอการยื่นขอจัดกิจกรรม ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยยังคงยึดมาตรการ ตามข้อสั่งการของ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
                  1. ความเป็นกลุ่มก้อนของการระบาด (Cluster) มีความเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง (กรุงเทพฯ นนทบุรี และนครปฐม) จึงขอเน้นย้ำแจ้งพื้นที่ดูแลเข้มงวด และแจ้งราษฎรหลีกเลี่ยงเข้าไปสถานบันเทิง
                  2. กำชับมาตรการ โดย 5 เสือในพื้นที่ ตรวจสอบผู้เดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ ให้สังเกตอาการ และเน้นย้ำการลงทะเบียน Save Phitsanulok ไทยชนะ หมอชนะ พร้อมทั้งมีระบบสอบถามความผิดปกติ รวมถึงประสานเจ้าพนักงาน
                  3. การขออนุญาตจัดงาน ดังนี้ การชุมนุมจำนวนคน 50-150 ให้ขออนุญาตต่อ ศคบ.อำเภอ การชุมนุมจำนวนคน ตั้งแต่ 150 คนขึ้นไป ขออนุญาตต่อ ศคบ. จังหวัด #ห้ามมีดนตรี คอนเสิร์ต และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
                 5. ให้นายอำเภอทุกอำเภอกำชับมาตรการ 5 เสือ อย่างเคร่งครัด และเน้นยำการลงทะเบียน Save Phitsanulok ไทยชนะ หมอชนะ โดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

จังหวัดพิษณุโลก พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 4 ราย รอฟังผลอีก 1 ราย

                  วันนี้ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 5 ห้องพลับพลึง โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก แถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 4 ราย รอฟังผลอีก 1 ราย  ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องได้ทำการสอบสวนโรคแล้ว 1 ราย และจะดำเนินการเพิ่มเติมในวันนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค ไม่ให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้างต่อไป  ขอให้ประชาชนการ์ดอย่าตก ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันโรคโดยมาตรการ D M H T T (กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสแกนไทยชนะ) ที่เราสามารถทำได้ดีในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ในขณะนี้อย่างเคร่งครัดด้วย