ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ รีบลงทะเบียนฉีดในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยด่วนนะครับ ต่อไปจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ รีบลงทะเบียนฉีดในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยด่วนนะครับ
ต่อไปจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป

มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คำสั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลกทุกคนต้องลงทะเบียน Save Phitsanulok ผ่าน QR code หรือที่ลิงค์
หมายเหตุ : จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากในภาพ ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องลงทะเบียนเข้าจังหวัด

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน รายละเอียดตามภาพ และจะมีประกาศคิวฉีดชัดเจนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564…

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน รายละเอียดตามภาพ และจะมีประกาศคิวฉีดชัดเจนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564…

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน รายละเอียดตามภาพ และจะมีประกาศคิวฉีดชัดเจนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564…
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิฉีดซิโนฟาร์ม ตามลิงก์นี้ (รอบและลำดับ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
http://www.plkhealth.go.th/sinopham/

ประกาศ!!!

📢ประกาศ📢
▶️ คนพิษณุโลกที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และได้รับการฉีด #วัคซีนโควิด-19 💉เข็ม 1 จากสถานีกลางบางซื่อ หรือจากต่างจังหวัด
▶️ หากมีความประสงค์จะรับ วัคซีนโควิด-19 💉💉เข็ม 2 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ติดต่อได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ ⬇️⬇️⬇️

!!ประกาศ คนพิษณุโลกที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 จากสถานีกลางบางซื่อและที่อื่นๆ

ประกาศ คนพิษณุโลกที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 จากสถานีกลางบางซื่อและที่อื่นๆ หากมีความประสงค์จะรับวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ที่จังหวัดพิษณุโลก ให้ปฏิบัติดังนี้
1) ลงทะเบียนใน QR Code หรือลิงค์ https://forms.gle/YkMhqRrXFgnmkTuDA
2) แล้วติดต่อศูนย์ฉีดตามเบอร์โทร ที่ระบุไว้ข้างในแบบฟอร์ม
เพื่อการเตรียมวัคซีนและสถานที่ในการฉีดวัคซีน
*หมายเหตุ : ต้องดำเนินการทั้ง ข้อ 1 และ ข้อ 2
ทั้งนี้ วัคซีนจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม จากกระทรวงสาธารณสุข มิได้เป็นวัคซีนที่จัดสรรในระบบปกติ