ประกาศ!!! เฉพาะผู้ที่อยู่ในพิษณุโลกเท่านั้น

📢 ประกาศ📢
💉 ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย
💉 คู่สมรสและบุตรชาวต่างชาติ
💉 นักศึกษาที่เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ
💉 คนไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ขอเชิญลงทะเบียนรับวัคซีน #Pfizer “เฉพาะผู้ที่อยู่ในพิษณุโลกเท่านั้น”

ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เปิดรับ #Walk in (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)

📢 ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
💉 เปิดรับ #Walk in (ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า) ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป #ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันละ 1,000 คน
💉 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 15.00 น.
💉 เป็นการฉีดสูตร เข็ม 1 ซิโนแวค (sinovac) เข็ม 2 (AstraZeneca) มิใช่การจัดคิวฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (sinopharm)
💉 ดาวน์โหลดใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่ https://drive.google.com/…/11wh68T8LCTs66…/view… และนำมาในวันฉีดวัคซีน

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ รีบลงทะเบียนฉีดในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยด่วนนะครับ ต่อไปจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป

ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ รีบลงทะเบียนฉีดในวันที่ 17 กันยายน 2564 โดยด่วนนะครับ
ต่อไปจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนทั่วไป

มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

มาตรการการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คำสั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2564
ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดพิษณุโลกทุกคนต้องลงทะเบียน Save Phitsanulok ผ่าน QR code หรือที่ลิงค์
หมายเหตุ : จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากในภาพ ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องลงทะเบียนเข้าจังหวัด

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน รายละเอียดตามภาพ และจะมีประกาศคิวฉีดชัดเจนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564…

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน รายละเอียดตามภาพ และจะมีประกาศคิวฉีดชัดเจนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564…

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน

ผู้ที่ได้รับสิทธิฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของ อบจ.พิษณุโลกได้ฉีดแน่นอน รายละเอียดตามภาพ และจะมีประกาศคิวฉีดชัดเจนอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564…
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิฉีดซิโนฟาร์ม ตามลิงก์นี้ (รอบและลำดับ อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
http://www.plkhealth.go.th/sinopham/